«Ты же все равно никогда меня не слушаешь». Письмо русской поэтессы родине-Латвии

Наш новый президент попытался сделать нам реверанс. Мол, вы тоже можете участвовать в политической жизни страны. Заходите, нацменьшинства дорогие, дверь для вас открыта. Получилось… ну, как всегда. «Латышский язык, культура, история и понимание мира не принадлежит только латышам», — красивые слова, да? Были бы, если бы до этого не было сказано, что латышский язык — это язык участия в демократических процессах. Вот если по-русски в процессах участвовать, они уже недемократические получаются, неправильные. «Латышская идентичность открыта, в неё приглашён каждый житель страны». Закройте вашу идентичность, пожалуйста, а то дует как-то. У меня своя есть. Даже если с ней в демократические процессы нельзя. О том и стихотворение.

Jaunais Latvijas prezidents, uzrūnot Saeimu un tautu, mēģināja pateikt mums, mazākumtautībām, ko labu. Tiešām mēģināja. “Latviešu valoda, kultūra, vēstures un pasaules izpratne nepieder tikai latviešiem. Ikviens, kas identificē sevi ar kādu mazākumtautību, ir laipni aicināts iekļauties valsts dzīvē, paralēli saglabājot savu mazākumtautības kultūru, valodu un tradīcijas”. Paldies, skaisti vārdi. Būtu. Ja pirms tiem nebūtu citi: “Mūsu piederība latviešu nācijai, kuras valodā, kultūrā un vēsturiskajā atmiņā mēs sevi atpazīstam, ir priekšnosacījums Latvijas valsts pastāvēšanai”. Un ja tiem nesekotu vēl citi: “Latviešu valoda kā valsts valoda ir visas Latvijas tautas demokrātiskās līdzdalības valoda. Latviešu kultūra – es to domāju visplašākā nozīmē — ir mūsu sabiedrības kods, mūsu izjūtu un saziņas pamats. Latviešu vēstures un pasaules izpratne sakņojas mūsu pieredzē”. Tātad — valsts dzīvē ir jāpiedalās tikai tiem, kam ir vienīgi pareiza vēstures izpratne? Tikai tiem, kuri jūt sevī to “latviskumu”? Izskatās, ka jā: “Latviskā identitāte ir atvērta, un tajā ir aicināts piedalīties ikviens Latvijas iedzīvotājs”. Tulkojot no skaistas valodas uz parastu: kļūsti par latvieti, tad mēs tevi piedosim, pieņemsim un ļausim iesaistīties valsts dzīvē. Krieviski vari runāt ar vecmāmiņu un dziedāt «Во поле берёза стояла». Demokrātiskai līdzdalībai ir jābūt nacionāli pareizai.

Nu sveika, dzimtenīt. Te es tev rakstu.
Es mīlēju tevi un Daugavas krastu.
Smiltis un smilgas, ogas un priedes.
Tu devi man ilgas. Tu solīji bēdas.

Te es tev rakstu. Visdrīzāk, ar kļūdām.
Es mīlēju tevi, par svešo te būdams.
Es katru akmeni mīlēju tevī.
Un kas man par to? Ko tu man devi?

“Vācies prom, vilka bērn, es tev neesmu māte.
Es baidos no tevis. Dievs zin, kas nāk prātā.
Kas tev galvā, vai manas tur priedes un ogas?
Vai tu domā par mani, kad skaties no loga?

Esi mans akmens, mans Daugavas pīlēns,
Tad tikai atļaušu dzīvot un mīlēt.
Pierādi tiesības dzīvot kā visi.
Atvieglo dvēseli. Nogriez to īsi”.

Piedod nu, māmiņ, es neesmu aitiņa.
Man ir tā valoda. Man ir tā atmiņa.
Ja griezīšu nost savu dvēseles daļu,
Nu vari ķermeni pārdot kā gaļu.

Nu ko es te rakstu, ko es tev stāstu.
Es mīlēju, mīlēju Daugavas krastu.
Nav jēgas tiem vārdiem. Nav jēgas tai dzejai.
Tu tač nekad mani nedzirdēji.

(Ну приветик, родина. Вот я пишу тебе. Я любил тебя и берег Даугавы. Песок и полевицу, ягоды и сосны. Ты дала мне тоску. Ты обещала беды. Вот я пишу тебе. Скорее всего, с ошибками. Я любил тебя, будучи чужаком. Я любил в тебе каждый камень. А что мне за это? Что ты дала мне? «Убирайся, волчий ребёнок, я не мать тебе. Я боюсь тебя. Бог знает, что на уме. Что у тебя в голове, мои ли там сосны и ягоды? Ты обо мне думаешь, когда смотришь из окна? Будь моим камнем, каплей в Даугаве. Только тогда я разрешу тебе жить и любить. Докажи своё право жить как все. Облегчи душу. Подстриги её. Ну прости, мамочка, я тебе не овечка. У меня есть язык. У меня есть память. Если я отстригу кусок своей души — Тело можно продавать на мясо. Да что я тут пишу. Что я тебе рассказываю. Любил я, любил берег Даугавы. Бессмысленны эти слова и эти стихи. Ты же все равно никогда меня не слушаешь.)

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.